1
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αμαρούσιον
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Σουβατζίδης Μιχάλης
Διεύθυνση: Σταμάτα
...Κατοικίες...

Κτίριο