1
Αρχιτέκτονας: Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Παιανία
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Σχοινιάς
...Κατοικίες...

Κτίριο