1
Αρχιτέκτονας: Κρόκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Φιλοθέη
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Ιωάννου Μπάμπης, Σωτηρόπουλος Τ., Van Gilder Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Βουλιαγμένη
...Κατοικίες...

Κτίριο