1
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
Διεύθυνση: Καβούρι
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Νίκος
Διεύθυνση: Δεκελείας
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Τσελέπης Πάνος Νικολής
Διεύθυνση: Αθήνα
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
...Κατοικίες...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
...Κατοικίες...

Κτίριο