1
Αρχιτέκτονες: Κοκκίνου Μαρία, Κούρκουλας Ανδρέας
Διεύθυνση: Εκάλη
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κρόκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Εκάλη
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Σαμαράς Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Εκάλη
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κουβελά-Παναγιωτάτου Αγνή
Διεύθυνση: Εκάλη
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Νάκος Δημήτρης
Διεύθυνση: Εκάλη, Πεντέλης (Εκάλη)
...Κατοικίες...

Κτίριο
6
...Κατοικίες...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονες: Μπίρης Τάσος, Μπίρης Δημήτρης
Διεύθυνση: Εκάλη, Θέτιδος και Προμηθέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονες: Καλογεράς Νίκος, Τζώνης Μ.
Διεύθυνση: Εκάλη, Α. Παπάγου 24
...Κατοικίες...

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Διός και Ρόδων
...Κατοικίες...

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Σαμούχος Α.
Διεύθυνση: Εκάλη, Ανεμώνης
...Κατοικίες...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Μιχαλέας Παύλος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως Ο.Τ.14
...Κατοικίες...

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονας: Νικολαίδης Ν.
Διεύθυνση: Εκάλη, Πανός και Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονας: Δραγούμης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Εκάλη, Κυκλαμίνων
...Κατοικίες...

Κτίριο
14
Αρχιτέκτονας: Γεωργαλάς Γ.
Διεύθυνση: Εκάλη Διεύθυνση: Σχίνων και Έλλης
...Κατοικίες...

Κτίριο
15
Αρχιτέκτονας: Φραγκίδης Α.
Διεύθυνση: Εκάλη, Κυκλαμίνων και Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
16
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Γ.
Διεύθυνση: Εκάλη, Γιασεμιών
...Κατοικίες...

Κτίριο
17
Αρχιτέκτονας: Κυριαζίδης Μ.
Διεύθυνση: Εκάλη, Καστρίου
...Κατοικίες...

Κτίριο
18
Αρχιτέκτονας: Μπρούμης Σπύρος
Διεύθυνση: Εκάλη, Αγράμπελης
...Κατοικίες...

Κτίριο
19
Αρχιτέκτονας: Κασσάνδρας Βασίλειος
Διεύθυνση: Εκάλη, Μαργαρίτας και Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
20
Αρχιτέκτονες: Σαρλής Π., Περικλέους Ι.
Διεύθυνση: Εκάλη, Κυκλαμίνων και Θαλείας
...Κατοικίες...

Κτίριο