1
Αρχιτέκτονας: Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αμαλίας 36 και Σπ. Τσαγγάρη 15
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Νικολαίδης Ν.
Διεύθυνση: Εκάλη, Στρατάρχου Α. Παπάγου
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Μπόνης Λεωνίδας, Ducoux H.
Διεύθυνση: Αθήνα, Σόλωνος 35 και Λυκαβηττού 10
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Αξελός Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Λυκαβηττού 2
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 23
...Κατοικίες...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αναστάσιος Μεταξάς
...Κατοικίες...

Κτίριο
7
Διεύθυνση: Αθήνα, Τήνου 57
...Κατοικίες...

Κτίριο
8
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς 20
...Κατοικίες...

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Οικονόμου Φίλιππος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μητσαίων 9 και Μακρυγιάννη
...Κατοικίες...

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου και Ομήρου 2
...Κατοικίες...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Πάλλης Αγαμέμνων
...Κατοικίες...

Κτίριο