1
Αρχιτέκτονας: Προβελέγγιος Αριστομένης
Διεύθυνση: Αθήνα (Κυψέλη), Κυκλάδων 8
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κούκας Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Κέας 15
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Διεύθυνση: Αθήνα, Τροίας 19
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Διεύθυνση: Αθήνα, Ιθάκης 31
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Διεύθυνση: Αθήνα, Τήνου 57
...Κατοικίες...

Κτίριο