1
Αρχιτέκτονες: Λυκούδης Νίκος, Παπασπηλιόπουλος Ν.
Διεύθυνση: Αλιμος
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Τομπάζης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Κηφισιά
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Αλτσιτζόγλου Αγγελος, Κούκης Γιάννης
Διεύθυνση: Ανάβυσσος
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Ποτηρόπουλος Δημήτρης, Ποτηροπούλου Λιάνα
Διεύθυνση: Φιλοθέη
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Φωτιάδης Μιχάλης
...Κατοικίες...

Κτίριο