1
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Κηφισσιά, Γούναρη και Λέσβου 15
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Ανάβυσσος, Αθηνών - Σουνίου, 47ο χιλιόμετρο
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκης Δημήτρης, Γκάρτζος Κώστας
Διεύθυνση: Αθήνα, Ασκληπιού
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, (Αθήνα)
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Παπαδάκης Στάμος
Διεύθυνση: Γλυφάδα, Διαδόχου Παύλου και Π. Μπακογιάννη
...Κατοικίες...
Κατοικία Φακίδη. Πηγή: Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα / Σ. Κονταράτος

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Κούκας Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Κέας 15
...Κατοικίες...

Κτίριο
7
Διεύθυνση: Αθήνα, Ιθάκης 31
...Κατοικίες...

Κτίριο
8
Διεύθυνση: Αθήνα, Τήνου 57
...Κατοικίες...

Κτίριο
9
...Κατοικίες...

Κτίριο