1
Αρχιτέκτονας: Μακαρώνης Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λέλας Καραγιάννη 25
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Ζουμπουλίδης Νικόλαος
Διεύθυνση: Εκάλη, Μενεξέδων
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς 20
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακάμαντος 16
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Μάτσας Αντώνιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μελεάγρου 3
...Κατοικίες...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μαυρομιχάλη 6
...Κατοικίες...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Φιλελλήνων 6
...Κατοικίες...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πλατεία Αλεξάνδρας
...Κατοικίες...

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας και Κανάρη
...Κατοικίες...

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Θεοφιλάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου 33 και Πεσματζόγλου
...Κατοικίες...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Κηφισίας
...Κατοικίες...

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονας: Θεοφιλάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου 59 και Εμμ. Μπενάκη
...Κατοικίες...

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου και Ομήρου 2
...Κατοικίες...

Κτίριο
14
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
...Κατοικίες...

Κτίριο
15
...Κατοικίες...

Κτίριο
16
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
...Κατοικίες...

Κτίριο