1
Αρχιτέκτονας: Μιχαλέας Παύλος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως Ο.Τ.14
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Νικολαίδης Ν.
Διεύθυνση: Εκάλη, Πανός και Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Φραγκίδης Α.
Διεύθυνση: Εκάλη, Κυκλαμίνων και Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κασσάνδρας Βασίλειος
Διεύθυνση: Εκάλη, Μαργαρίτας και Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Εγκλάου Γουσταύος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονες: Κωνσταντινίδης Γ., Μεγαρέα Γ.
Διεύθυνση: Αγία Μαρίνα, Εκάλη, Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Δεκελείας και Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο