1
Αρχιτέκτονες: Απέργης Βαγγέλης, Μαδεμοχωρίτης Γ.
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Καρακώστα Σέβα
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Διαμαντίδου 74
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, (Αθήνα)
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Ζάχος Αριστοτέλης
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Κηπούπολη
...Κατοικίες...

Κτίριο