1
Αρχιτέκτονας: Τομπάζης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Παύλου
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Ρίζος Ιάσων
Διεύθυνση: Ψυχικό, Ν. Λύτρα 29
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Καψαμπέλης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Ψυχικό, Διαμαντίδου
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Μαργαρίτης Αποστολίδης
Διεύθυνση: Ψυχικό, Ζερβού 13
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Λάσκαρις Κίμων
Διεύθυνση: Ψυχικό, Στρατηγού Κάλλαρη 14
...Κατοικίες...

Κτίριο
6
Διεύθυνση: Ψυχικό, Σαμαρά 20
...Κατοικίες...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Σιάγας Αγγελος
Διεύθυνση: Ψυχικό
...Κατοικίες...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
...Κατοικίες...

Κτίριο