181
Αρχιτέκτονας: Πορφύριος Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη
...Κατοικίες...

Κτίριο
182
Αρχιτέκτονες: Ποτηρόπουλος Δημήτρης, Ποτηροπούλου Λιάνα
Διεύθυνση: Φιλοθέη
...Κατοικίες...

Κτίριο
183
Αρχιτέκτονας: Ρωμανός Αριστείδης
Διεύθυνση: Κηφισιά
...Κατοικίες...

Κτίριο
184
Αρχιτέκτονας: Φωτιάδης Μιχάλης
...Κατοικίες...

Κτίριο
185
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
...Κατοικίες...

Κτίριο
186
...Κατοικίες...

Κτίριο
187
Αρχιτέκτονες: Μαστρογιάννης Ιωάννης, Κουφοπάνου Βασιλική
Διεύθυνση: Μελίσσια
...Κατοικίες...

Κτίριο
188
...Κατοικίες...

Κτίριο
189
Αρχιτέκτονας: Παπαϊωάννου Αγνή
...Κατοικίες...

Κτίριο
190
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Σχοινιάς
...Κατοικίες...

Κτίριο
191
Αρχιτέκτονας: Πάλλης Αγαμέμνων
...Κατοικίες...

Κτίριο
192
...Κατοικίες...

Κτίριο
193
...Κατοικίες...

Κτίριο
194
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
...Κατοικίες...

Κτίριο
195
...Κατοικίες...

Κτίριο
196
Αρχιτέκτονας: Χατζηκυριάκος Ν.
...Κατοικίες...

Κτίριο
197
...Κατοικίες...

Κτίριο
198
...Κατοικίες...

Κτίριο