81
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Βάρη
...Κατοικίες...

Κτίριο
82
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλλήνη
...Κατοικίες...

Κτίριο
83
Αρχιτέκτονας: Λάσκαρις Κίμων
Διεύθυνση: Ψυχικό, Στρατηγού Κάλλαρη 14
...Κατοικίες...

Κτίριο
84
Αρχιτέκτονας: Μιχαλέας Παύλος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως Ο.Τ.14
...Κατοικίες...

Κτίριο
85
Αρχιτέκτονας: Νικολαίδης Ν.
Διεύθυνση: Εκάλη, Πανός και Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
86
Αρχιτέκτονας: Δραγούμης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Εκάλη, Κυκλαμίνων
...Κατοικίες...

Κτίριο
87
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Ελευσίνα
...Κατοικίες...

Κτίριο
88
Αρχιτέκτονας: Γεωργαλάς Γ.
Διεύθυνση: Εκάλη Διεύθυνση: Σχίνων και Έλλης
...Κατοικίες...

Κτίριο
89
Αρχιτέκτονας: Φραγκίδης Α.
Διεύθυνση: Εκάλη, Κυκλαμίνων και Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
90
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Γ.
Διεύθυνση: Εκάλη, Γιασεμιών
...Κατοικίες...

Κτίριο
91
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Γ.
Διεύθυνση: Εκάλη, Α. Αποστολίδη
...Κατοικίες...

Κτίριο
92
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Κηφισιά
...Κατοικίες...

Κτίριο
93
Αρχιτέκτονας: Φωτιάδης Δημήτριος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βουρνάζου
...Κατοικίες...

Κτίριο
94
Αρχιτέκτονας: Κυριαζίδης Μ.
Διεύθυνση: Εκάλη, Καστρίου
...Κατοικίες...

Κτίριο
95
Αρχιτέκτονας: Βασιλειάδης Προκόπιος
Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή
...Κατοικίες...

Κτίριο
96
Αρχιτέκτονας: Μπρούμης Σπύρος
Διεύθυνση: Εκάλη, Αγράμπελης
...Κατοικίες...

Κτίριο
97
Αρχιτέκτονας: Κασσάνδρας Βασίλειος
Διεύθυνση: Εκάλη, Μαργαρίτας και Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
98
Αρχιτέκτονες: Σαρλής Π., Περικλέους Ι.
Διεύθυνση: Εκάλη, Κυκλαμίνων και Θαλείας
...Κατοικίες...

Κτίριο
99
Αρχιτέκτονας: Εγκλάου Γουσταύος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
100
Αρχιτέκτονας: Μακαρώνης Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λέλας Καραγιάννη 25
...Κατοικίες...

Κτίριο