141
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
142
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη Διεύθυνση: Πάρνηθος
...Κατοικίες...

Κτίριο
143
Αρχιτέκτονας: Κουρεμένος Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Γ' Σεπτεμβρίου 103
...Κατοικίες...

Κτίριο
144
Αρχιτέκτονες: Ζουμπουλίδης Νικόλαος, Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Εκάλη, Πεντέλης
...Κατοικίες...

Κτίριο
145
Αρχιτέκτονας: Ζουμπουλίδης Νικόλαος
Διεύθυνση: Εκάλη, Μενεξέδων
...Κατοικίες...

Κτίριο
146
Αρχιτέκτονας: Αξελός Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Λυκαβηττού 2
...Κατοικίες...

Κτίριο
147
Αρχιτέκτονας: Τσελέπης Πάνος Νικολής
Διεύθυνση: Αθήνα
...Κατοικίες...

Κτίριο
148
Αρχιτέκτονας: Αγαπητός Σπήλιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Δάφνης, (Εκάλη)
...Κατοικίες...

Κτίριο
149
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 23
...Κατοικίες...

Κτίριο
150
Διεύθυνση: Φιλοπάππου, Μαυροβουνιώτου 9 έως 5
...Κατοικίες...

Κτίριο
151
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αναστάσιος Μεταξάς
...Κατοικίες...

Κτίριο
152
Διεύθυνση: Αθήνα, Τροίας 19
...Κατοικίες...

Κτίριο
153
Διεύθυνση: Αθήνα, Ιθάκης 31
...Κατοικίες...

Κτίριο
154
Διεύθυνση: Αθήνα, Τήνου 57
...Κατοικίες...

Κτίριο
155
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς 20
...Κατοικίες...

Κτίριο
156
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακάμαντος 16
...Κατοικίες...

Κτίριο
157
Αρχιτέκτονας: Οικονόμου Φίλιππος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μητσαίων 9 και Μακρυγιάννη
...Κατοικίες...

Κτίριο
158
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων και Ηπείρου
...Κατοικίες...

Κτίριο
159
Αρχιτέκτονας: Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ευγενίου Βουλγάρεως 46 (Μετς)
...Κατοικίες...

Κτίριο
160
Αρχιτέκτονας: Μάτσας Αντώνιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μελεάγρου 3
...Κατοικίες...

Κτίριο