161
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μαυρομιχάλη 6
...Κατοικίες...

Κτίριο
162
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Φιλελλήνων 6
...Κατοικίες...

Κτίριο
163
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πλατεία Αλεξάνδρας
...Κατοικίες...

Κτίριο
164
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Κηφισιά, Πεσματζόγλου 12
...Κατοικίες...

Κτίριο
165
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας και Κανάρη
...Κατοικίες...

Κτίριο
166
Αρχιτέκτονας: Θεοφιλάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου 33 και Πεσματζόγλου
...Κατοικίες...

Κτίριο
167
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Κηφισίας
...Κατοικίες...

Κτίριο
168
Αρχιτέκτονας: Θεοφιλάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου 59 και Εμμ. Μπενάκη
...Κατοικίες...

Κτίριο
169
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου και Ομήρου 2
...Κατοικίες...

Κτίριο
170
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς
...Κατοικίες...

Κτίριο
171
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Κλαυθμώμος
...Κατοικίες...

Κτίριο
172
...Κατοικίες...

Κτίριο
173
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
...Κατοικίες...

Κτίριο
174
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
...Κατοικίες...

Κτίριο
175
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
...Κατοικίες...

Κτίριο
176
...Κατοικίες...

Κτίριο
177
...Κατοικίες...

Κτίριο
178
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
...Κατοικίες...

Κτίριο
179
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
...Κατοικίες...

Κτίριο
180
Αρχιτέκτονες: Ιωάννου Μπάμπης, Σωτηρόπουλος Τ., Van Gilder Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Βουλιαγμένη
...Κατοικίες...

Κτίριο