1
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία Πρότυπα...

Πρότυπα
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία Πρότυπα...

Πρότυπα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία Πρότυπα...

Πρότυπα
4
από Αντωνιάδης Πρόδρομος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία...

Βιβλίο
5
από Kubota N.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία...

Βιβλίο
6
από Warnatz J., Maas U., Dibble R.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία...

Βιβλίο
7
από Drysdale D.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία...

Βιβλίο
8
από ΣΑΡΓΙΑΝΟΣ Ν.Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία...

Διδακτορική Διατριβή
9
από Griffiths J.F., Barnard J.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία...

Συνέδριο
13
από Chomiak J.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία...

Συνέδριο
15
από Lewis Ber., Elbe G.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία...

Βιβλίο