1
από Ζάννης Θεόδωρος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Κινητήρες Diesel...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
από Χουντάλας Θ., Παπαγιαννάκης Ρ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Κινητήρες Diesel...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Σταμπόλας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Κινητήρες Diesel...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Χουντάλας Δ., Τακλής Γ., Τζάνος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Κινητήρες Diesel...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Πάττας Κ., Σαμαράς Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Κινητήρες Diesel...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Bertilsson T.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Κινητήρες Diesel...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου