2
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Κοινοτικά Προγράμματα...

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Κοινοτικά Προγράμματα...

Ημερίδα
6
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Κοινοτικά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Κοινοτικά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
8
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Κοινοτικά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
10
...Κοινοτικά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
11
από Λαμπρόπουλος Σέργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Κοινοτικά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Κάβουρας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Κοινοτικά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο της περίληψης
Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
15
από Πιταριδάκης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Κοινοτικά Προγράμματα...

Εισήγηση ημερίδας