1
από Γιώτη Ελενη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης...

Ημερίδα
3
από Μητούλα Ρόϊδω
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης...

Ημερίδα
7
από Πάττας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Κομνηνίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Στοϊμενίδης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Κομνηνίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
16
από Κάβουρας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης...
Το πλήρες κείμενο της περίληψης
Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
18
...Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
20
από Λαγουδάκη Τασία
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας