1
από Σαρικάκη Λένα
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Κοινωνική Πρόνοια...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
από Τσιτσιούμης Βησσαρίων
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Κοινωνική Πρόνοια...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
...Κοινωνική Πρόνοια...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
...Κοινωνική Πρόνοια...

Μελέτη
6
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Κοινωνική Πρόνοια...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Κουτσόπουλος Κωστής
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Κοινωνική Πρόνοια...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Μαυροθαλασσίτου Κλειώ, Μαχαίρας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Κοινωνική Πρόνοια...
Το πλήρες κείμενο (μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (μέρος 2)

Μελέτη
10
...Κοινωνική Πρόνοια...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη