3
από Αθανασίου Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Κομοτηνή...

Διπλωματική Εργασία
5
...Κομοτηνή...

Διπλωματική Εργασία
6
από Ξύδα Ι., Φουτσιτσή Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Κομοτηνή...

Διπλωματική Εργασία
8
από Δανιηλίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Κομοτηνή...

Διπλωματική Εργασία
9
από Αλμπάντης Ηρακλής
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Κομοτηνή...

Διπλωματική Εργασία
10
από Παπαζαχαρίας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Κομοτηνή...

Διπλωματική Εργασία
11
από Κωνσταντινίδου Κυριακή
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Κομοτηνή...

Διπλωματική Εργασία
12
από Στρατάκος Χ.Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Κομοτηνή...

Διπλωματική Εργασία
13
από Μπάρκας Α., Πλόσκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Κομοτηνή...

Διπλωματική Εργασία
14
από Δημητρουλοπούλου Α., Τσέλιου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Κομοτηνή...

Διπλωματική Εργασία
15
από Αθανασιάδης Ε., Νινιατσούδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Κομοτηνή...

Διπλωματική Εργασία
16
από Λαυρέντης Σ., Ματίκας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Κομοτηνή...

Διπλωματική Εργασία
17
από Ηλιάδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Κομοτηνή...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Βαλλιανάτος Κ., Κωνσταντινίδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Κομοτηνή...

Διπλωματική Εργασία
20
...Κομοτηνή...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη