1
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Κωνσταντίνου
Θέματα: '; ...Κορινθιακός ρυθμός...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Στήλες Ολυμπίου Διός
Θέματα: '; ...Κορινθιακός ρυθμός...

Κτίριο