1
από Nanetti Andrea
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Κορώνη (Νομός Μεσσηνίας)...

Βιβλίο
2
από Γρηγοράκης Π., Μιγάδη Σ., Χαραλάμπους Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Κορώνη (Νομός Μεσσηνίας)...

Βιβλίο
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Πελοπόννησος Νομός Μεσσηνίας Κορώνη...

Μηχανικός