1
από Φιρτινίδης Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
2
από Ulmer Donna
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Οπτικός δίσκος
4
από Γεωργακέλλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Εφραιμίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
6
από Critchlow J.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
7
από Εφραιμίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
8
από Pheng L.S.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
10
από Coombs William E., Palmer William
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
11
από Michel Rudolf, Torspecken Hans-Dieter
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
12
από Coombs William E.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
13
από Χρυσοκέρης Ιωάννης Τρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
14
από Διαμαντόπουλος Μ. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1947
Θέματα: '; ...Κοστολόγηση κατασκευών:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο