1
από Κανελλής Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Διπλωματική Εργασία
2
από Graur Adrian, Βούκαλης Δημ. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Βιβλίο
3
από Σιούτης Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Διπλωματική Εργασία
4
από Τσουκαλάς Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Διπλωματική Εργασία
5
από Ανδριανού Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Συνέδριο
7
από Παπακωνσταντίνου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Διπλωματική Εργασία
8
από Stallings W.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Βιβλίο
9
από Αθανασιάδης Γ., Κοτσιλιέρης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Διπλωματική Εργασία
10
από Smith Richard E.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Βιβλίο
11
από Κοκολάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Διπλωματική Εργασία
12
από Christmas P.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Βιβλίο
15
Θέματα: '; ...Κρυπτογράφηση:Πληροφορική...

Διπλωματική Εργασία