1
Αρχιτέκτονες: Mazzuconi Vittorio, Βικέλας Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Κηφισίας
...Κτίρια Γραφείων...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Κοκκίνου Μαρία, Κούρκουλας Ανδρέας, Πεπονής Ιωάννης
Διεύθυνση: Αμαρούσιον, Κηφισίας
...Κτίρια Γραφείων...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Αγιοστρατίτης Στέλιος
Διεύθυνση: Κηφισιά, Κηφισίας, Ρέας, Νίκης, Αθηνάς
...Κτίρια Γραφείων...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Παπαδόπουλος Στρατής
Διεύθυνση: Μαρούσι, Κηφισίας 117 και Αγ. Κωνστανντίνου 57
...Κτίρια Γραφείων...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Βαρλάμης Ευθύμης
...Κτίρια Γραφείων...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Παπαγιάννης Θύμιος
...Κτίρια Γραφείων...

Κτίριο