1
...Κτίρια Γραφείων...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Τομπάζης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα
...Κτίρια Γραφείων...

Κτίριο