21
...Κτίρια Γραφείων...

Κτίριο
22
Αρχιτέκτονες: Βικέλας Ιωάννης, Κυμπρίτης Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Σοφίας και Μεσογείων 2-4
...Κτίρια Γραφείων...

Κτίριο
23
Αρχιτέκτονας: Τομπάζης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα
...Κτίρια Γραφείων...

Κτίριο
24
από Τριποδάκης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
26
από Hentrich H., Petschnigg Hubert, Moser Erich, Rueping Joseph
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
27
από Οικονομίδης - Δούμπας Κωνστ
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
28
από Ρίζος Ιάσων
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
29
από Ζαμπέλης Τάσος
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
30
από Μανουηλίδης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
31
από Δεκαβάλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
32
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
33
από Ρίζος Ιάσων
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
34
από Δίκαιος Χ., Σανταμάς Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
35
από Κολακίδης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
36
από Μιχαηλίδης Νεοπτ. Αντ.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
37
από Φιλίππου Ι., Φιλίππου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
38
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
39
από Δεκαβάλλας Κ., Λόντος Ν., Καρανάσος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
40
από Στραγάλης Αλκης, Λόντος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Κτίρια Γραφείων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού