1
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Κτηνοτροφία...
Το υλικό της ημερίδας

Ημερίδα
2
από Νέου Κωνσταντίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Κτηνοτροφία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Κτηνοτροφία...

Ημερίδα
5
από Δελεπόγλου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Κτηνοτροφία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Ζήτης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Κτηνοτροφία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Καραθάνος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Κτηνοτροφία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Κτηνοτροφία...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
11
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Κτηνοτροφία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Ημερίδα
13
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Κτηνοτροφία...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Κτηνοτροφία...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Καραντινού Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Κτηνοτροφία...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Λεοντίδης Σωτήρης
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Κτηνοτροφία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Γιαννούλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Κτηνοτροφία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Κουτρούλης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Κτηνοτροφία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Κόλλιας Δημήτριος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Κτηνοτροφία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου