8
από Calgaro Jean-Armand
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κυκλοφορία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
...Κυκλοφορία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Παπαϊωάννου Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Κυκλοφορία...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
20
από Αγγελίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Κυκλοφορία...

Επιστημονική συνάντηση