3
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή ροή:Κυκλοφοριακή τεχνική...

Βιβλίο
5
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή τεχνική...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή τεχνική...

Διεθνείς οργανισμοί
7
από Leisch Joel P.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Διασταυρώσεις:Κυκλοφοριακή τεχνική...
Το πλήρες κείμενο

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή ροή:Κυκλοφοριακή τεχνική...

Διεθνείς οργανισμοί
10
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή Τεχνική...
Το πλήρες κείμενο

11
από Μιχαλόπουλος Χρήστο-Δανιήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή ροή:Κυκλοφοριακή τεχνική...

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή τεχνική...

Διεθνείς οργανισμοί
13
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή τεχνική...

Διεθνείς οργανισμοί
14
από Κοκόλη Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή τεχνική...

Διπλωματική Εργασία
15
από Ματσούκης Ευάγγελος - Γεράσιμος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή τεχνική...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή ροή:Κυκλοφοριακή τεχνική...

Διεθνείς οργανισμοί
17
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή τεχνική...

Διεθνείς οργανισμοί
18
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή τεχνική...

Διεθνείς οργανισμοί
19
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή ροή:Κυκλοφοριακή τεχνική...

Βιβλίο
20
από Σπηλιοπούλου Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Κυκλοφοριακή ροή:Κυκλοφοριακή τεχνική...

Διπλωματική Εργασία