1
από Μιχαηλίδης Κάρολος
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Κωνσταντινούπολη...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Κωνσταντινούπολη...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

3
από Aslan Ferhat
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Εκκλησίες:Αρχιτεκτονική-Κωνσταντινούπολη...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Κωνσταντινούπολη...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

5
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Κωνσταντινούπολη...

Βιβλίο
8
από Μοροπούλου Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Εκκλησίες:Αρχιτεκτονική-Κωνσταντινούπολη...
εξώφυλλο - πρόλογος

Βιβλίο
11
από Mazlum Deniz
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κωνσταντινούπολη...
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της περίληψης
Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης

Εισήγηση ημερίδας
13
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

14
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Κωνσταντινούπολη...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Cities : grand bazaar of architectures (22ο : 3-7 Ιουλ., 2005 : Κωνσταντινούπολη)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

19
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

20
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Κωνσταντινούπολη...

Συνέδριο