1
από Κωσταρας Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Κύματα:Υδροδυναμική:Μηχανική ρευστών...

Διπλωματική Εργασία
2
από Τσαλδάρη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Κύματα:Υδροδυναμική:Μηχανική ρευστών...

Διπλωματική Εργασία
3
από Μαυράγκας Νικόλαος, Μεχμέτ Μεσούτ
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Κύματα:Υδροδυναμική:Μηχανική ρευστών...

Διπλωματική Εργασία
4
από Αλυμαρά Αικατερίνη, Ηγουμενίδου Φωτεινή
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Κύματα:Υδροδυναμική:Μηχανική ρευστών...

Διπλωματική Εργασία
5
από Εξουζίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Κύματα:Υδροδυναμική:Μηχανική ρευστών...

Οπτικός δίσκος
6
από Κατσάρδη Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Κύματα:Υδροδυναμική:Μηχανική ρευστών...

Διπλωματική Εργασία
7
από Λαζαρίδης Θεόδωρος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Κύματα:Υδροδυναμική:Μηχανική ρευστών...

Διπλωματική Εργασία
8
από Γρηγορόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Κύματα:Υδροδυναμική:Μηχανική ρευστών...

Διατριβή
9
από MADER C.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Κύματα:Υδροδυναμική:Μηχανική ρευστών...

Βιβλίο
10
Θέματα: '; ...Κύματα:Υδροδυναμική:Μηχανική ρευστών...

Φυλλάδιο
11
από Λιάπης Τ., Χωλίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Κύματα:Υδροδυναμική:Μηχανική ρευστών...

Διπλωματική Εργασία