1
...Λάρισα...

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Πανάγου Βασιλική, Κανδήλα Ιουλία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Λάρισα...

Βιβλίο
3
από Γκόλαντα Νέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Λάρισα...

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Λάρισα...

Βιβλίο
6
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Λάρισα...

Βιβλίο
8
από Γκόλαντα Νέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Λάρισα...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Μπάτσιλα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Λάρισα...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Βουβούση Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Λάρισα...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Γκούμας Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Λάρισα...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
16
από Λέτσιου Ελίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Λάρισα...
Το κείμενο της εργασίας

Διπλωματική Εργασία
18
από Καραγιάννης Βασίλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ανακύκλωση στη Θεσσαλία (2011:Λάρισα) : προβλήματα & προοπτικές...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
20
από Χριστοδούλου Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ανακύκλωση στη Θεσσαλία (2011:Λάρισα) : προβλήματα & προοπτικές...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας