1
από Πανάγου Βασιλική, Κανδήλα Ιουλία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Λάρισα...

Βιβλίο
2
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Λάρισα...

Βιβλίο
4
από Γκούμας Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Λάρισα...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
5
από Λέτσιου Ελίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Λάρισα...
Το κείμενο της εργασίας

Διπλωματική Εργασία
8
από Καραγιάννης Βασίλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ανακύκλωση στη Θεσσαλία (2011:Λάρισα) : προβλήματα & προοπτικές...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
9
από Χριστοδούλου Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ανακύκλωση στη Θεσσαλία (2011:Λάρισα) : προβλήματα & προοπτικές...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
10
από Τζαχάνης Αγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Κτίριο και ενέργεια [2011:Λάρισα] επιστημονικό τριήμερο & έκθεση υλικών...
Το κείμενο της εισήγησης:

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Τζαχάνης Αγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Κτίριο και ενέργεια [2011:Λάρισα] επιστημονικό τριήμερο & έκθεση υλικών...
Το κείμενο της εισήγησης:

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Τελλάκη Μαρία-Ραλλού
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Λάρισα...

Διδακτορική Διατριβή
13
από Ζάχου Μαρία, Τζαχάνης Αγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Κτίριο και ενέργεια [2011:Λάρισα] επιστημονικό τριήμερο & έκθεση υλικών...
Το κείμενο της εισήγησης:

Εισήγηση συνεδρίου
14
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Λάρισα...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

15
από Αιβαλιώτου Ασημίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Το υγρό στοιχείο - εργαλείο αστικού σχεδιασμού (2010:Λάρισα)...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
16
από Δελήμπασης Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ποιότητα ατμόσφαιρας (2010 : Λάρισα) Ατμοσφαιρική και ηλεκτρομαγνητική ρύπανση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
17
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Λάρισα...
Το πλήρες κείμενο

18
από Τσιτούρας Α. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Λάρισα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου