1
από Πανάγου Βασιλική, Κανδήλα Ιουλία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Λάρισα...

Βιβλίο
2
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Λάρισα...

Βιβλίο
3
από Τσαντίλης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Αστικός σχεδιασμός:Κοινωνιολογία Λάρισα...

Βιβλίο
4
από Φαρμακίδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...λαρισα...

Βιβλίο
5
από Βουτσιλάς Βασ. Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Λάρισα...

Βιβλίο
6
από Αντωνούλης Ι., Σφόρτσα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Λάρισα...

Βιβλίο
7
Πίνακας περιεχομένων: '; ...(τ.Γ) Λάρισα - Βόλος...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Λάρισα...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Λάρισα...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Λάρισα...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Λάρισα...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Χάρτης 3 : Φύλλο Λάρισα...

Βιβλίο
17
...Λάρισα...

Βιβλίο
18
από Φλόκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...Λάρισα...

Βιβλίο
20
από Μπανούτσος Γ., Σεμερτζίδης Β.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Λάρισα...

Βιβλίο