1
από Τελλάκη Μαρία-Ραλλού
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Λάρισα...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Φαρμακίδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...λαρισα...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Λάρισα...

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Λάρισα...

Φυλλάδιο
5
από Βουτσιλάς Βασ. Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Λάρισα...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Λάρισα...

Φυλλάδιο
7
από Γαλλής Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου
8
από Αναστασίου Ιωάννης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου
9
από Γουργιώτη Λένα
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου
10
από Σακελλίωνας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου
11
από Αρσενίου Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου
12
από Κοντογιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου
13
από Helly Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου
14
από Τζαφάλιας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου
15
από Δούλγερη-Ιντζεσίλογλου Αργ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου
16
από Μητροπούλου Ελπίδα
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου
17
από Οικονομίδου Μαντώ
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου
18
από Τζαφάλιας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου
19
από Ζάχου-Κοντογιάννη Μ.-Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου
20
από Δεριζιώτης Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Λάρισα - παρελθόν και μέλλον...

Εισήγηση συμποσίου