3
από Αναγνωστόπουλος Κ. Π., Κουλίνας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Λήψη Αποφάσεων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Banaszak Konrad J.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Λήψη Αποφάσεων...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Κομνίτσας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Λήψη Αποφάσεων...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
17
από Κόκκαλης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Λήψη Αποφάσεων...

Εισήγηση σεμιναρίου
18
από Αναγνωστόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Λήψη Αποφάσεων...

Εισήγηση σεμιναρίου