Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων 58 Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων-Μαθηματικές τεχνικές 14 Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων 13 Οικονομετρία:Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων 12 Στρατηγική επιχειρήσεων 5 Βελτιστοποίηση συστημάτων:Διοίκηση παραγωγής 4 Οικονομική διαχείριση:Διοίκηση επιχειρήσεων 4 περισσότερα ...
1
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Μίχαλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Βλάσση Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
4
από Ντεγιάννης Σταύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
5
από Κοντού Κασσιανή - Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
6
από Τυμπακιανάκη Αθηνά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
8
από Σίσκος Γίαννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
9
από Boardman John, Sauser Brian
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
10
από Βλάχος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων-Υπολογιστές...

Διπλωματική Εργασία
11
από Χρήστου Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Οικονομετρία:Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
12
από Καθαράκη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων-Μαθηματικές τεχνικές...

Βιβλίο
13
από Παπάρας Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
14
από Κάστρος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
15
από Ευαγγέλου Χριστίνα Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διδακτορική Διατριβή
16
από Jordaan Ian
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
17
από Λαγκαδινός Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
18
από Λαδόπουλος Γρηγόριος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Οικονομετρία:Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
19
από Χήρας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
20
από Curwin J., Slater R.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων-Μαθηματικές τεχνικές...

Βιβλίο