3
5
10
από Πρίντζος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Λίμνες...

Μελέτη
12
από Κουκ Κ., Λαναράς Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Λίμνες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
13
Στοιχεία έκδοσης: 1963
...Λίμνες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Μουτσόπουλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...Λίμνες...
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού