1
από Sahlaberg J.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Λίμνες,Ποταμοί:Θερμοκρασίες:Μετεωρολογία...

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Τσιλιγγίρης Παναγιώτης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Λίμνες,Ποταμοί:Θερμοκρασίες:Μετεωρολογία...

Εισήγηση συνεδρίου