4
από Χατζηπέτρου Χρυσάφω
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Λίμνη Κάρλα...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Μαργαρίτη Μαργαρίτα
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Λίμνη Κάρλα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Λίμνη Κάρλα...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Λίμνη Κάρλα...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Λίμνη Κάρλα...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

10
από Λασπίδου Χρυσή
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Λίμνη Κάρλα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Χορταργιάς Δημήτρης Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Λίμνη Κάρλα...
Το πλήρες κείμενο

12
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Λίμνη Κάρλα...
Το πλήρες κείμενο

13
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Λίμνη Κάρλα...

Βιβλίο
14
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Λίμνη Κάρλα...
Το πλήρες κείμενο

15
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Λίμνη Κάρλα...
Το πλήρες κείμενο

16
από Ρούσκας Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Λίμνη Κάρλα...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Λίμνη Κάρλα...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Λίμνη Κάρλα...
Το περιεχόμενο του Φακέλλου

Φάκελος
19
από Λεφούσης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Λίμνη Κάρλα...

Βιβλίο
20
από Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Λίμνη Κάρλα...

Βιβλίο