1
Αρχιτέκτονας: Κρόκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Φιλοθέη
Θέματα: '; ...Λαϊκή παραδοσιακή αρχιτεκτονική...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Αλτσιτζόγλου Αγγελος, Κούκης Γιάννης
Διεύθυνση: Βούλα
Θέματα: '; ...Λαϊκή παραδοσιακή αρχιτεκτονική...

Κτίριο