1
Αρχιτέκτονες: Σουβατζίδης Μιχάλης, Σουβατζίδη Εριφύλλη
Διεύθυνση: Αθήνα, Χαριλάου Τρικούπη 121
...Λευκό μάρμαρο...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Σαμαράς Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αργυρούπολη, Βουλιαγμένης 566
...Λευκό μάρμαρο...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αμαρούσιον
...Λευκό μάρμαρο...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Ρωμανός Αριστείδης, Μπράτσος Γιώργος
Διεύθυνση: Ταύρος, Πειραιώς, Θράκης, Κλαζομενών και Καραϊσκάκη
...Λευκό μάρμαρο...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Σουβατζίδης Μιχάλης
Διεύθυνση: Σταμάτα
...Λευκό μάρμαρο...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονες: Μυλωνάς Παύλος, Φατούρος Δημήτρης, Μουτσόπουλος Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 50
...Λευκό Μάρμαρο...

Κτίριο