1
Αρχιτέκτονες: Αυλωνίτης Γ., Γρυμπογιάννη Χ.
Διεύθυνση: Ανάβυσσος
...Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Κοκκίνου Μαρία, Κούρκουλας Ανδρέας
Διεύθυνση: Σούνιο, Αθηνών Σουνίου
...Λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Ανάβυσσος, Αθηνών-Σουνίου 48 χιλιόμετρο
...Λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Ανάβυσσος, Αθηνών - Σουνίου, 47ο χιλιόμετρο
...Λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
...Λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου...

Κτίριο