2
Αρχιτέκτονας: Τομπάζης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλεξάνδρας
...Λεωφόρος Αλεξάνδρας...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Ρίζος Ιάσων, Καταρόπουλος Δημήτριος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλεξάνδρας 121
...Λεωφόρος Αλεξάνδρας...

Κτίριο
4
από Τσαγγαρίδης Οδ. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Λεωφόρος Αλεξάνδρας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Τσαγγαρίδης Οδ. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Λεωφόρος Αλεξάνδρας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Αρχιτέκτονες: Λάσκαρις Κίμων, Κυριάκος Δημήτριος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας
...Λεωφόρος Αλεξάνδρας...
Συγκρότημα πολυκατοικιών Λ. Αλεξάνδρας (Αμπελόκηποι). Πηγή: Τεχνικά Χρονικά 1 Ιουλίου 1936 τεύχ.109 σ.613

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλεξάνδρας
...Λεωφόρος Αλεξάνδρας...

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλεξάνδρας 26
...Λεωφόρος Αλεξάνδρας...

Κτίριο
10
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλεξάνδρας
...Λεωφόρος Αλεξάνδρας...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Ισηγόνης Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλεξάνδρας και Κυρίλου Λουκάρεως
...Λεωφόρος Αλεξάνδρας...

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Κηφισίας
...Λεωφόρος Αλεξάνδρας...

Κτίριο
13
Θέματα: '; ...Λεωφόρος Αλεξάνδρας Αθήνα 1876-1878...

Μηχανικός