1
Αρχιτέκτονας: Δεσποτόπουλος Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ρηγίλλης
...Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Δεσποτόπουλος Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Κωνσταντίνου και Ρηγίλλης
...Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Μυλωνάς Παύλος, Φατούρος Δημήτρης, Μουτσόπουλος Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 50
...Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Δοξιάδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
...Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Κωνσταντίνου
...Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου...

Κτίριο