1
Αρχιτέκτονας: Δεσποτόπουλος Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ρηγίλλης
...Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Δεσποτόπουλος Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Κωνσταντίνου και Ρηγίλλης
...Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου...

Κτίριο