1
Αρχιτέκτονες: Μπαρμπαλιάς Ηλίας, Παπαδόπουλος Στρατής
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Τρίχα-Αθανασούλη Αλκηστις
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 75
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Βουρέκας Εμμανουήλ, Βικέλας Ιωάννης, Δεκαβάλλας Κωνσταντίνος, Μολφέσης Σπύρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Σοφίας και Πανεπιστημίου
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Βουρέκας Εμμανουήλ, Σκρούμπελος Ηλίας, Σχολίδης Ν., Σγούτας Βασίλειος, Στρογγυλός Θ., Τζανετάτου Σ.
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονες: Βικέλας Ιωάννης, Μιχαλέας Παύλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Βαλεντής Θουκυδίδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Μυλωνάς Παύλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρώδου Αττικού 1 και Βασιλίσσης Σοφίας
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Μιχελής Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 79
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας...

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 86 και Σεμιτέλου
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας...

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 129
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Σγούτας Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 27
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας...

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονας: Κοντολέων Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 86 και Λαμψάκου
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας...

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 29
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας...

Κτίριο
14
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας Οδός Ακαδημίας...

Κτίριο
15
Αρχιτέκτονας: Χέλμης Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 35
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
16
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
17
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Σοφίας 31 και Ηροδότου
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας...

Κτίριο
18
Αρχιτέκτονας: Σχινάς Νικόλαος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 19 και Κουμπάρη
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
19
Αρχιτέκτονας: Καλλίας Δημήτρης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 114
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας...

Κτίριο
20
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 23
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο